Giỏ hàng

SỔ NOTE IN LOGO - SẢN XUẤT SỔ TAY THEO YÊU CẦU

Sổ tay: 

- Sổ loxo KT 12 x 8cm.

- Bìa giấy ivory 300 in 4 màu cán màng.

- Ruột fort 80.50 tờ in 1 màu 2 mặt 1 nội dung.

- Thành phẩm đóng loxo vô bao nhựa.

Đơn giá:

Liên hệ

Sản Phẩm Bán chạy