Giỏ hàng

THANH TOÁN

I: CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG AN AN 

  - Đại diện            : Bà Nguyễn Phương Trúc               Chức vụ: Giám Đốc

  - Địa chỉ              : 70/32 Nguyễn Háo Vĩnh, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM

  - Điện thoại         : 0902418123        

  - Mã số thuế        : 0314922090

  - Mail                   : quatanganan1@gmail.com

  - Mail kế toán      : 0314922090@hoadondauvao.vn;ketoan.anan1@gmail.com 


  * Ngân Hàng Vietcombank

                       - Tên tài khoản   : CTY TNHH QUA TANG AN AN

                       - Số tài khoản     : 0441000762506

                       - Tại ngân hàng  : Ngân hàng Ngoại Thương Hồ Chí Minh (Vietcombank) CN Tân Bình


Ngân hàng ACB

                       - Tên tài khoản   : CTY TNHH QUA TANG AN AN

                       - Số tài khoản     : 1230208

                       - Tại ngân hàng  : Ngân hàng ACB Chi nhánh Tân Bình


II: Thông tin tài khoản cá nhân -  Techcombank

-  Tên tài khoản: Nguyễn Phương Trúc.

-  Số tài khoản: 19034572449028

-  Ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Bình


III: Thông tin tài khoản cá nhân - ACB

- Tên tài khoản: Nguyen Phuong Truc.

- Số tài khoản: 17218127

- ACB chi nhánh Hòa Hưng