Giỏ hàng

LỊCH ĐỂ BÀN DREAMTREE - LỊCH ĐỂ BÀN NĂM 2023

- Tờ lịch: Sử dụng giấy Couches định lượng 250gsm

- Đế: giấy bồi

 - Khung lịch: Làm bằng bìa sử dụng giấy Couche, bồi lên carton.

Đơn giá:

Liên hệ

Sản Phẩm Bán chạy