KHAY ĐỰNG BÚT BẰNG GỖ ĐƠN GIẢN KHẮC LOGO THEO YÊU CẦU

Liên Hệ

- Khay đựng bút bằng gỗ khắc tên theo yêu cầu.

- Khắc logo theo yêu cầu.

- Khay được làm từ gỗ tre cao cấp.

 

 

Số lượng :