BA LÔ HỌC SINH IN LOGO - BA LÔ IN HÌNH ẢNH - NÓN IN HÌNH ẢNH - BỘ COMBO NÓN VÀ BA LÔ

Liên Hệ

Bộ sản phẩm gồm nón và ba lô:

- Ba lô chất liệu D 900 in hình ảnh chuyển nhiệt

- Nón chất liệu kaki nhung in chuyển nhiệt

- Hình ảnh tuỳ chỉnh theo yêu cầu

Số lượng :