TÚI CANVAS IN LOGO BAXTER - TÚI CANVAS IN CHUYỂN NHIỆT

Liên Hệ

- Chất vải: vải canvas bố hàn hạt nhỏ

- Kĩ thuật logo: in chuyển nhiệt

- Màu sắc: trắng kem

Số lượng :