TẬP ĐỰNG HỒ SƠ DELI 5558 IN LOGO CATHAY

80,000VNĐ

Kích thước tập hồ sơ: 24 x 22 x 32 ( cm )

Sản phẩm tiện lợi dùng đựng tập hồ sơ, giấy tờ. Phù hợp lưu trữ giấy tờ.

In sẵn logo Cathay một màu nhũ vàng, 1 vị trí

Số lượng :

Sản Phẩm Đã Xem