LỊCH TẾT HÌNH TRÂU MINI ĐỂ BÀN

14,000VNĐ

Lịch để bàn mini in ấn theo yêu cầu của công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay

Kích thước sản phẩm: 8 x 14 ( cm )

Gồm 13 tờ C in 4 màu

Bế hình theo yêu cầu

Chất liệu giấy: C300 in 4 màu 2 mặt

Chân lịch bằng giấy C300.

Số lượng :

Sản Phẩm Đã Xem