Giỏ hàng

LGN 16 - LY GIỮ NHIỆT STARBUCKS 500ML

Ly giữ nhiệt 473 ml

Kích thước: 7 cm x 18 cm x 10 cm.

Nhãn hàng: Ly Starbucks/ Ly coffe Starbucks

Màu sắc: Đen.

Đơn giá:

280,000đ

330,000đ

-16%

Sản Phẩm Bán chạy