I: CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG AN AN ( Xuất hóa đơn VAT 10% )

  -  Đại diện  : Bà Nguyễn Phương Trúc

  -  Chức vụ: Giám Đốc

  -  Địa chỉ: 70/32 Nguyễn Háo Vĩnh, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM

  -  Điện thoại  : 0917872208         

  -  Mã số thuế  : 0314922090

  - Tên tài khoản: CTY TNHH QUA TANG AN AN

  -  Số tài khoản: 0441000762506

  -  Tại ngân hàng : Ngân hàng Ngoại Thương Thành Phố Hồ Chí Minh

    ( Vietcombank) Chi nhánh Tân Bình

 

    II: QUÀ TẶNG AN AN ( Xuất hóa đơn trực tiếp )

-  Địa chỉ  : 70/32 Nguyễn Háo Vĩnh, Tân Quý, Tân Phú, TP.HCM

-  Điện thoại : 0902418123                                 

-  MST  :  0315025791

-  Đại diện  :  Nguyễn Phương Trúc                 

-  Chức vụ: Chủ cơ sở

-  Số Tk: 19134572449014

- Tên Tài Khoản: NGUYEN PHUONG TRUC-QUA TANG AN AN

-  Tại ngân hàng : Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Tân Bình

 

  III: Thông tin tài khoản cá nhân:

 -  Tên tài khoản: Nguyễn Phương Trúc.

 -  Số tài khoản: 19034572449028

 -  Tại ngân hàng : Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Tân Bình

Facebook Chat